2013. április 1., hétfő

Nagypéntek és húsvét hirdetései Várpalota Tés


Hirdetés 2013.03.9-31
Nagypéntek, Húsvét ünnepe
Várpalotai Evangélikus Egyházközség

Nagypéntek igéje: Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16
Húsvét első ünnepének igéje: Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Jel.1,18
Húsvét második ünnepének igéje: Hát nem ezt kellet-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Lk 24,26
Nagypéntek énekei: 200,4,206,312,11
Húsvét első ünnepének énekei: 216,5,218,308,12
Húsvét második ünnepének énekei: 220,6,223,307

 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk az Óvoda épületében.

 1. Elhunyt Szabó Gyuláné szül. Gosztola Júlianna Csóron élt testvérünk 74 éves korában. Temetése 2013.április 5-én 15.ó. Csórón lesz.
 2. Elhunyt Hazuga Istváné sz. Szemes Terézia testvérünk 79 éves korában. Temetése 2013.03.25-én - hétfőn – 11.ó. volt az Alsóvárosi temetőben. Imádságot mondunk elhunyt testvérünkért és a gyászoló hozzátartozókért az záró oltári szolgálat keretében.
 3. Kérjük a testvéreket, hogy adójuk első egy %-át ajánlják fel a Magyarországi Evangélikus Egyház számára, a második egy százalékot pedig az Örömhír Alapítvány Várpalota javára. A kijáratnál előre kiállított rendelkezői nyilatkozatokat találhatunk.
Nagyheti ünnepi istentiszteleteink

nagypéntek 10.ó. és 18.ó.passió olvasás
húsvét első ünnepe 10.ó.
húsvét második ünnepe 10.ó. keresztelés

 1. Nagypénteken 17.ó. konformációs óra lesz.
 2. Húsvét utáni kedden 17.ó. a Bakony út 12. sz. alatt lévő Önkéntes Központban önkéntes koordinátor képzés lesz. Aki szeretne bekapcsolódni gyülekezetünkből a várpalotai közösségi szolgálatba, az feltétlenül jöjjön el kedden 17.ó. kezdődő előadásra.

 1. Vasárnap óraigazítás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljenek az óra átállításra.
 2. Az elmúlt vasárnap offertórium ….................Ft. volt.

Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen


Hirdetés 2013.03.9-31
Nagypéntek, Húsvét ünnepe
Tési Evangélikus Egyházközség


Nagypéntek igéje: Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3,16
Húsvét első ünnepének igéje: Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Jel.1,18
Húsvét második ünnepének igéje: Hát nem ezt kellet-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Lk 24,26
Nagypéntek énekei: 200,4,206,312,11
Húsvét első ünnepének énekei: 216,5,218,308,12
Húsvét második ünnepének énekei: 220,6,223,225

 1. Minden vasárnap gyermek-istentiszteletet tartunk a kápolnában 11.ó. kezdettel.

Nagyheti ünnepi istentiszteleteink


nagypéntek 14.ó.
húsvét első ünnepe 14.ó.
húsvét második ünnepe 14.ó.

 1. Vasárnap óraigazítás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljenek az óra átállításra.
 2. A virágvasárnapi offertórium összege 4.620 Ft. volt. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.
 3. Húsvét utáni kedden 17.ó. a Bakony út 12. sz. alatt lévő Önkéntes Központban önkéntes koordinátor képzés lesz. Aki szeretne bekapcsolódni gyülekezetünkből a várpalotai közösségi szolgálatba, az feltétlenül jöjjön el kedden 17.ó. kezdődő előadásra.Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen