2013. április 7., vasárnap

Húsvét utáni első vasránap hirdetése Várpalota 2013.04.07.


Hirdetés 2013.04.07.
Húsvét utáni első vasárnap
Várpalotai Evangélikus Egyházközség


vasárnap igéje: Mint újszülött csecsemők. 1Pt 2,2
vasárnap énekei: 389,5,460, 71,13

 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a gyülekezeti teremben.
 2. Elhunyt Szabó Gyuláné szül. Gosztola Júlianna Csóron élt testvérünk 74 éves korában. Temetése 2013.április 5-én 15.ó. volt Csórón. Imádságot mondunk elhunyt testvérünkért és a gyászoló hozzátartozókért az záró oltári szolgálat keretében.
 3. Asszonykör kedden 17.ó. tartotta összejövetelét.
 4. Pénteken 14.ó. férfi kör volt a gyülekezeti házban. Legközelebb két hét múlva, április 19-én 14.ó. tartunk férfi kört.
 5. Április 8-9-én az elsős gyermekek számára iskolai beiratkozás lesz. Kérjük a szülőket, hogy beiratkozásnál a választható erkölcstan és hit-és erkölcstan ( régen hittan volt) tantárgyak esetében vallják meg hitüket és egyházunkhoz való ragaszkodásukat azzal, hogy hit-és erkölcstanra íratják be elsős gyermekeiket.
 6. Szerdán este 17.ó. a gyülekezeti házban imaóra lesz. Együtt imádkozunk és készülünk a szombati csendesnapért.
 7. Pénteken 17.ó. konformációs óra lesz.
 8. Szombaton lelkész szentelés lesz Kemeneshőgyészben. Szemeri János püspök lelkésszé szenteli Pablényi Edina kemeneshőgyészi lelkésznőt. Kocsikkal megyünk a lelkészszentelésre, indulás 8.30.ó-kor a parókia épülete elől.
 9. Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) csendesnapot szervez Várpalotán ez evangélikus templomban és gyülekezeti házban április 13-án (szombaton) 10-15.30.óráig. A csendesnap programját a kijáratnál helyeztük el. Kérjük a testvéreket, hogy süteményekkel és részvételükkel támogassák a lelki napot.
 10. Április 15-én (hétfőn) 17.ó. a Bakony út 12. sz. alatt lévő Önkéntes Központban önkéntes koordinátor képzés lesz. Aki szeretne bekapcsolódni gyülekezetünkből a várpalotai közösségi szolgálatba, az feltétlenül jöjjön el kedden 17.ó. kezdődő előadásra.
 11. Jövő vasárnap ifjúsági munkát támogató offertóriumot tartunk.
 12. Bibliaiskola lesz április 20-án 9-15.ó.az Óvoda épületében. Mindenkit szeretettel várunk.
 13. Kérjük a testvéreket, hogy adójuk első egy %-át ajánlják fel a Magyarországi Evangélikus Egyház számára (0035), a második egy százalékot pedig az Örömhír Alapítvány Várpalota (adószáma: 19264158-1-19 ) javára. A kijáratnál előre kiállított rendelkezői nyilatkozatokat találhatunk.

 1. Húsvét első ünnepének offertóriuma 15.960 Ft., húsvét második ünnepének offertóriuma 8.830. Ft. volt.