2013. december 31., kedd

Hirdetés 2013.12.31. 2014.01.01. Óév estéje; Újév napja Várpalotai Evangélikus Egyházközség

Hirdetés 2013.12.31. 2014.01.01.
Óév estéje; Újév napja
 
Várpalotai Evangélikus Egyházközség


Óév estéjének igéje: Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Zsolt 103,8
Óév estéjének énekei: 176,1,349,71,13
Újév ünnepének igéje: Amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. Kol 3,17
Újév ünnepének énekei: 182,2,184,310,12
 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a óvodánkban.
 2. Gyülekezeti hittanórákat tartunk az alábbi időpontokban 2014.01.06-tól :
- szerdán 15.45.ó. a felsősök és 16.ó. az elsősök részére két csoportban;
- csütörtökön 17.ó. konfirmandusok részére tartunk konfirmációi oktatást
- keddenként 15.ó. Dankó utcai gyermekeknek tartunk játékos hittan foglalkozásokat.
- Pénteken 9.ó. felnőtt katechézis a gyülekezeti teremben.
 1. ünnepi istentiszteleti rend
2014. jan.01. - Újév ünnepe – istentisztelet 10.ó.
 1. Statisztika 2012, 2013. Várpalota
Kazuálés szolgálat
2012. év
2013. év
megjegyzés
keresztelés
10 (1 felnőtt)
15 (2 felnőtt)

Konfirmáció
11 (8 lány, 3 fiú)
7 (3 lány, 4 fiú)

Esketés
3 pár
1 pár (tiszta ev.)

temetés
8
8 (6 nő, 2 férfi)

összesen
32
31


Legidősebb elhunyt: Móri Lajosné sz. Szabó Mária 91 év;
Legfiatalabb elhunyt: Szabó Gyuláné szül. Gosztola Júlianna 74.év


 1. Újév utáni vasárnap szabadság miatt Haffenscher Károly lelkész, Zsinat lelkészi elnöke fog helyettes lelkészi szolgálatot végezni gyülekezetünkben.
 2. Vízkereszt ünnepét január 12-én tartjuk meg.
 3. Szent este offertóriumának összege: 37 640 Ft.
Karácsony első napjának offertóriuma: 17 030 Ft.
Karácsony második napjának offertóriuma: 13 260 Ft.
Karácsony utáni vasárnap offertóriuma: 2970 Ft.

Isten áldása legyen az adakozókon és az adományaikon.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen

2013. december 14., szombat

Hirdetés 2013.12.15. Advent harmadik vasárnapja

Hirdetés 2013.12.15.
Advent harmadik vasárnapja

Várpalotai Evangélikus Egyházközség

vasárnap igéje: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal. Ézs 40, 3.10.
vasárnap énekei: 145,1,148,142
 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a óvodánkban.
 2. Gyülekezeti hittanórákat tartunk az alábbi időpontokban:
- szerdán 15.45.ó. a felsősök és 16.ó. az elsősök részére két csoportban;
- csütörtökön 17.ó. konfirmandusok részére tartunk konfirmációi oktatást
- keddenként 15.ó. Dankó utcai gyermekeknek tartunk játékos hittan foglalkozásokat.
 1. Adventi esték” sorozata lesz a gyülekezetünkben. Szerdán (dec.18.) 18.ó. adventi esti istentisztelet keretében Varsányi Ferenc dunaharaszti lelkész fog igét hirdetni. Szeretettel várjuk adventi esték sorozatunkra gyülekezetünk minden tagját.
 2. A TIM projekt résztvevői és vezetősége három hónapra hordozható táska varrógépet szeretnének kölcsön kérni gyülekezeti tagjainktól. Kérjük a testvéreket, hogy advent 4. vasárnapjáig a lelkészi Hivatalba hozzák be a kölcsön varrógépet.
 3. Karácsonyi ünnepi istentiszteleti rend
  Dec. 24. - Szent este - istentisztelet 16.ó.
  Dec. 25. - karácsony első ünnepe – istentisztelet 10.ó.
  Dec. 26. - karácsony második ünnepe - istentisztelet 10.ó.
  Dec. 31 – Óév estéje –istentisztelet 16.ó.
  2014. jan.01. - Újév ünnepe – istentisztelet 10.ó.
 4. Megérkeztek a 2014. évi vékony és vastag útmutatók 400 és 600 Ft-os áron. Az Útmutatók a kijáratnál megvásárolhatóak
 5. Gyermekek karácsonya” alkalmát tartjuk advent 4. vasárnapján 16.ó. a gyülekezeti teremben. Szeretnénk karácsonyi csomaggal megajándékozni gyermekinket, hittanosainkat, ezért gyűjtést indítunk el a gyülekezetben. A gyűjtés december 18-ig tart.
Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.

2013. december 11., szerda

Sajtóközlemény - Várpalotai Evangélikus Egyházközség
A Várpalotai Evangélikus Egyházközség több mint 13 millió forintot nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül. Az összességében 22 milliós projekt lehetőséget adott a Várpalotai Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatalának és Gyülekezeti Házának fűtési és HMV rendszerének korszerűsítésére, napkollektoros rendszer kialakítására, napelemek felszerelésére.