2013. április 21., vasárnap

hirdetés 2013.04.21 Várpalota


Hirdetés 2013.04.21
Húsvét utáni harmadik vasárnap
Várpalotai Evangélikus Egyházközség


vasárnap igéje: Örvendj Istennek egész föld! Zsolt 66,1
vasárnap énekei: 76,6,269,310,12

 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a gyülekezeti teremben.
 2. Szombat délután 15.ó. Weltler Gábor lelkész beiktatása volt Malomsokon. Az oltári szolgálat keretében imádságot mondunk a tegnap beiktatott lelkészért.
 3. Szerdán 16.ó. Igazgató Tanácsi ülést tartunk az Óvodában. Kérjük az IT. Tagok megjelenését.
 4. Szerdán este presbiteri ülés tartunk 18. az alábbi napirendi pontokkal:
1. a pedagógiai program változásainak megtárgyalása, véleményezése - előadó: Lassu Tamásné intézmény  vezető
2. az SZMSZ változásainak megtárgyalása, véleményezése - előadó: Lassu Tamásné intézmény  vezető
3. a házirend változásainak megtárgyalása, véleményezése - előadó: Lassu Tamásné intézmény  vezető
4. a 2012. évi zárszámadás - előadó: Fülöp Mária gazdasági vezető
5. a 2013. évi költségvetés - előadó: Fülöp Mária gazdasági vezető
6. "Maradj életben "- missziói hétvége Várpalota előadó: Lassu Tamásné intézmény  vezető
7. Civil nap (május 11) - Egyházközség - Egyházmegye és az Örömhír Alapítvány bemutatkozása - előadó : Tóth Attila lelkész
8. Piliscsabai Gyülekezeti - Csendes hétvége 2013.05 előadó: Lassu Tamásné intézmény  vezető
9. választások: IT. választás; megyei küldöttek választása
10. Egyebek

 1. Pénteken 16.ó. konfirmációs óra lesz.
 2. A konfirmációs óra után 17.ó. a konfirmandus szülőknek szülői értekezletet tartunk. A szülői értekezlet után 18.ó. „Együtt készülünk imádságban”címmel megbeszélést és közös imádságot tartunk a missziói hétvégéért. Mindenkit hívunk a megbeszélésre, akik szolgálni szeretnének a gyülekezetben.
 3. Maradj életben – missziós hétvége Várpalotán
Maradj életben” címmel Missziói hétvége lesz gyülekezetünkben a következő programokkal.
Szombaton - ápr.27.15.ó. Óvoda épülete- maradj életben család .
Szombaton este a Hajléktalan szállón lesz missziói alkalom Maradj életben ember címmel.
Vasárnap délelőtt - ápr. 28.10.ó. a templomban – istentiszteletet lesz Maradj életben gyülekezet címmel.
Vasárnap délután – ápr.28.16.ó. a templomkertben – ifjúsági istentisztelet lesz Maradj életben ifjúság címmel.
A missziói hétvégén a missziói központ munkatársai szolgálatnak: Szeverényi János missziói lelkész, Káli-Horváth Kálmán előadó művész, Balogh Tibor előadó, Drenyovszky Péter. Szerdánként 17.ó. együtt készülünk és imádkozunk a missziói hétvégéért. Várjuk a testvéreket imaközösségünkbe.

 1. Gyermekek és fiatalok számára ifjúsági délutánt tartunk Maradj életben ifjúság címmel, a következő programokkal:

  Napi Program.:
  16-00 ~ 16-30 : Istentisztelet a szabadban
  16-35 ~ 17-15 : Lovaglás és Zumba (esetleg foci a fiúknak)
  17-20 ~ 18-00 : Sor verseny
  18-15~19-00 : Bográcsozás


 1. Kérjük a testvéreket, hogy adójuk első egy %-át ajánlják fel a Magyarországi Evangélikus Egyház számára (0035), a második egy százalékot pedig az Örömhír Alapítvány Várpalota (adószáma: 19264158-1-19 ) javára. A kijáratnál előre kiállított rendelkezői nyilatkozatokat találhatunk.

 1. Húsvét utáni második vasárnap ünnepének offertóriuma 10.340 Ft. volt.

Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen