2013. március 26., kedd

Hirdetés virágvasárnap


Hirdetés 2013.03.24

Böjt hatodik vasárnap
Virágvasárnap
Várpalotai Evangélikus Egyházközség


heti ige: Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Jn 3,14-15
vasárnap énekei: 209,3,198,297,308,12


 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk az Óvoda épületében.

 1. Elhunyt Hazuga Istváné sz. Szemes Terézia testvérünk 79 éves korában. Temetése 2013.03.25-én - hétfőn – 11.ó. lesz az Alsóvárosi temetőben.
 2. Kérjük a testvéreket, hogy adójuk első egy %-át ajánlják fel a Magyarországi Evangélikus Egyház számára, a második egy százalékot pedig az Örömhír Alapítvány Várpalota javára. A kijáratnál előre kiállított rendelkezői nyilatkozatokat találhatunk.
Nagyheti ünnepi istentiszteleteink

virágvasárnap 10.ó.
nagycsütörtök 18.ó.
nagypéntek 10.ó. és 18.ó.
húsvét első ünnepe 10.ó.
húsvét második ünnepe 10.ó. keresztelés

 1. Nagypénteken 17.ó. konformációs óra lesz.
 2. Ma istentisztelet keretében megkereszteljük Víg Vanessza Hanna gyermekeket és édesanyját Mikó Georginát.
 3. A jövő vasárnap óraigazítás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljenek az óra átállításra.
 4. Az elmúlt vasárnap offertórium ….................Ft. volt.


Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen
Hirdetés 2013.03.24
Böjt hatodik vasárnap
Virágvasárnap
Tési Evangélikus Egyházközség


heti ige: Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Jn 3,14-15
vasárnap énekei: 209,3,198, 244

 1. Minden vasárnap gyermek-istentiszteletet tartunk a kápolnában 11.ó. kezdettel.
 2. A kedden 16.ó. tartjuk a bibliaórát, melyre szeretettel hívjuk testvéreinket.
Nagyheti ünnepi istentiszteleteink

virágvasárnap 14.ó.
nagycsütörtök 14.ó.
nagypéntek 14.ó.
húsvét első ünnepe 14.ó.
húsvét második ünnepe 14.ó.

 1. A jövő vasárnap óraigazítás lesz. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljenek az óra átállításra.
 2. Az elmúlt heti offertórium összege …........... Ft. volt. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen