2013. március 16., szombat

Március havi események

Kedves testvérek!
Örömmel küldöm a március havi eseménynaptárt.

-->
Evangélikus Templom


állandó alakalmaink

Vasárnap 10.ó. úrvacsorai istentisztelet
és gyermek bibliakör

bibliaóra szerdán 17.ó.

Pénteken 16.ó. Konfirmáció

további alkalmaink


asszonykör március.5. 17.ó.

Pétfürdői bibliaóra márc.21. 16.ó.


Nagyheti ünnepi istentiszteleteink

virágvasárnap 10.ó.
nagycsütörtök 18.ó.
nagypéntek 10.ó. és 18.ó.
húsvét első ünnepe 10.ó.
húsvét második ünnepe 10.ó. keresztelés

tel.:06-20-824-3478