2013. december 31., kedd

Hirdetés 2013.12.31. 2014.01.01. Óév estéje; Újév napja Várpalotai Evangélikus Egyházközség

Hirdetés 2013.12.31. 2014.01.01.
Óév estéje; Újév napja
 
Várpalotai Evangélikus Egyházközség


Óév estéjének igéje: Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Zsolt 103,8
Óév estéjének énekei: 176,1,349,71,13
Újév ünnepének igéje: Amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. Kol 3,17
Újév ünnepének énekei: 182,2,184,310,12
  1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a óvodánkban.
  2. Gyülekezeti hittanórákat tartunk az alábbi időpontokban 2014.01.06-tól :
- szerdán 15.45.ó. a felsősök és 16.ó. az elsősök részére két csoportban;
- csütörtökön 17.ó. konfirmandusok részére tartunk konfirmációi oktatást
- keddenként 15.ó. Dankó utcai gyermekeknek tartunk játékos hittan foglalkozásokat.
- Pénteken 9.ó. felnőtt katechézis a gyülekezeti teremben.
  1. ünnepi istentiszteleti rend
2014. jan.01. - Újév ünnepe – istentisztelet 10.ó.
  1. Statisztika 2012, 2013. Várpalota
Kazuálés szolgálat
2012. év
2013. év
megjegyzés
keresztelés
10 (1 felnőtt)
15 (2 felnőtt)

Konfirmáció
11 (8 lány, 3 fiú)
7 (3 lány, 4 fiú)

Esketés
3 pár
1 pár (tiszta ev.)

temetés
8
8 (6 nő, 2 férfi)

összesen
32
31


Legidősebb elhunyt: Móri Lajosné sz. Szabó Mária 91 év;
Legfiatalabb elhunyt: Szabó Gyuláné szül. Gosztola Júlianna 74.év


  1. Újév utáni vasárnap szabadság miatt Haffenscher Károly lelkész, Zsinat lelkészi elnöke fog helyettes lelkészi szolgálatot végezni gyülekezetünkben.
  2. Vízkereszt ünnepét január 12-én tartjuk meg.
  3. Szent este offertóriumának összege: 37 640 Ft.
Karácsony első napjának offertóriuma: 17 030 Ft.
Karácsony második napjának offertóriuma: 13 260 Ft.
Karácsony utáni vasárnap offertóriuma: 2970 Ft.

Isten áldása legyen az adakozókon és az adományaikon.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen