2013. június 16., vasárnap

Hirdetés 2013.06.16 Várpalota, Szabó Etelka köszöntése

 
Hirdetés 2013.06.16.
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap

Várpalotai Evangélikus Egyházközség

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap igéje: Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Lk. 19,10

vasárnap énekei: 45,7,331,310,12

 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a gyülekezeti teremben.
 2. Örömmel értesítjük a testvéreket arról, hogy gyülekezetünk energetikai pályázata nyert. Így megvalósulhat az idén a gyülekezeti ház és a parókia fűtés korszerűsítése, nyílászáróinak felújítása, parókia külső szigetelése és vakolása.
 3. Nyári hittantábor lesz Tésen július 8-13-ig. Kérjük a testvéreket, hogy akik szeretnének részt venni a tési tábor életében, azok a jelentkezzenek a lelkészi hivatalban.
 4. Szeretettel köszöntjük Szabó Etelka testvérünket, aki 40 éven át hűséggel szolgált gyülekezetünkben az orgona mellett, vezette gyülekezetünk énekkarát és 40 éven át szeretettel dolgozott Óvodapedagógusként. Nyugdíjba vonulása alkalmából Isten igéjével köszönti a gyülekezet elnöksége:
  Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek mint a sas, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Ézs. 40, 30.31.
 5. A mai istentiszteleten Gusztáv Adolf Segélyszolgálat számára gyűjtést és offertóriumot tartunk.
 6. Kérjük a testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékokat szíveskedjenek befizetni csekken vagy a járulék beszedő testvéreinknél.
 7. Folytatjuk a gyülekezeti ház és a parókia renoválására meghirdetett gyűjtésünket. Hálás szívvel megköszönjük az eddig kapott adományokat és kérjük a további támogatásokat.
 8. Szentháromság ünnepe utáni második vasárnap (tanévzáró istentisztelet ) offertóriumának összege 14.470 Ft. volt.
 9. A jövő vasárnap az árvízkárosultak javára tartunk gyűjtést és offertóriumot.

Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen