2013. június 8., szombat

Hirdetés 2013.06.09 Várpalota


Hirdetés 2013.06.09
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasránap
Tanévzáró istentisztelet 

Várpalotai Evangélikus Egyházközség

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap igéje: Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 11,28

vasárnap énekei: 296,48,41,45

 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a gyülekezeti teremben.
 2. Örömmel értesítjük a testvéreket arról, hogy gyülekezetünk energetikai pályázata nyert. Így megvalósulhat az idén a gyülekezeti ház és a parókia fűtés korszerűsítése, nyílászáróinak felújítása, parókia külső szigetelése és vakolása.
 3. Nyári hittantábor lesz Tésen július 8-13-ig. Kérjük a testvéreket, hogy akik szeretnének részt venni a tési tábor életében, azok a jelentkezési lapot töltsék ki és adják le a mai napon.
 4. Ma istentisztelet után a templomban a tábor megbeszélést tartunk. Kérjük az érdeklődőket, hogy maradjanak a helyükön.
 5. Szerdán 9.-14.ó-ig Lelkészi Munkaközösségi Ülés lesz gyülekezeti házunkban.
  A lelkészi munkaközösségben két egyházmegye lelkészei vesznek részt közel negyvenen.
  Az alkalom közös úrvacsorai istentisztelettel kezdődik 9.ó., melyre szeretettel meghívjuk a gyülekezet tagjait.
  Kérjük a testvéreket, hogy a vendéglátásban segítsenek a sütemények, kávé, pogácsák készítésével és kínálásával.
 6. Jövő szombaton (2013.06.15.) a Marcalgergelyi Evangélikus Egyházközségnél templomszentelés lesz. Gyülekezetünkből gépkocsikkal indulunk a templomszentelési ünnepre a parókia elől 12.órakor.
 7. Molnár László 4 éve elhunyt testvérünkre emlékezik családja. Imádságot a záró oltári szolgálat keretében mondunk.
 8. Ma istentisztelet keretében megkereszteltük Szőllősy Levente testvérünket.
 9. Június 13-án – a hónap második csütörtökén – presbiteri ülést tartunk.
  az alábbi napirendi pontokkal:
  1. Beszámoló a Keop. pályázatról.
  2. Pályázati önrész
  3. Költségvetés módosítása (mell.)
  4. Egyebek
 10. Jövő vasárnap Gusztáv Adolf Segélyszolgálat számára gyűjtést és offertóriumot tartunk.
 11. Kérjük a testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékokat szíveskedjenek befizetni csekken vagy a járulék beszedő testvéreinknél.
 12. Folytatjuk a gyülekezeti ház és a parókia renoválására meghirdetett gyűjtésünket. Hálás szívvel megköszönjük az eddig kapott adományokat és kérjük a további támogatásokat. Parókia felújítására 5.000 Ft. adomány érkezett.
 13. Szentháromság ünnepe utáni első vasárnap offertóriumának összege 5.110 Ft.

Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.