2013. szeptember 28., szombat

Hirdetés 2013.09.29 Húsvét utáni hatodik vasárnap Aratási hálaadó istentisztelet

Hirdetés 2013.09.29
szentháromság utáni 18. vasárnap
Aratási hálaadó istentisztelet

Várpalotai Evangélikus Egyházközség

vasárnap igéje: Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse testvérét is. 1Jn 4,21. 

vasárnap énekei: 69,491,487


 1. Vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan gyermek-bibliakört tartunk a gyülekezeti teremben.
 2. Ma istentisztelet keretében hálát adunk a teremtő Istennek gondviseléséért, a föld terméséért, a kapott földi javakért. Köszönjük az aratási hálaadó istentiszteletre hozott gyümölcsöket, adományokat. Mai istentiszteleten az úrvacsoraosztás elmarad.
 3. Jövő vasárnap – október 6. - gyülekezeti és óvodai csendesnap lesz, melyen délelőtt bizonyságtétellel szolgál közöttünk Göbl Tamás és felesége. Az istentisztelet után a gyülekezeti házban leszünk együtt, ahol lehetőség lesz az igehirdetésről és a bizonyságtételről egymás között beszélgetnünk.
  A gyülekezeti és Óvodai csendesnapon közös ebéd lesz 13.ó. a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvodában, melyre minden testvérünket szeretettel meghívunk. Kérjük, hogy a kijáratnál elhelyezett lapon jelezzék az ebéden való részvételüket az ebédrendelés miatt. Délután 15.ó. Göbl Tamás és felesége Óvodánkban interaktív előadást tart, melynek címe: „A boldog házasság titka, mint az Élet továbbadásának lehetősége.” A délutáni alkalomra hívogassuk ismerőseinket, családtagjainkat.
 4. Hallelúja” nap lesz a Pesterzsébeti gyülekezetben 2013.október 13-án. Erre a vasárnapi ünnepre gyülekezetünkből kisbusz indul, melyre október 6-ig lehet jelentkezni az óvodában vagy lelkészünknél. A családi istentisztelet után szerény ebédre is meghív bennünket a Pesterzsébeti evangélikus gyülekezet.
 5. Országos evangelizáció lesz a Deák téren október 12.én. Igény esetén kisbusz indul az országos rendezvényre. Jelentkezési határidő: október 6. A jelentkezési lapot a kijáratnál helyeztünk el.
 6. Gyülekezeti hittanórákat tartunk az alábbi időpontokban:
  - szerdán 16.ó. a felsősök és az elsősök részére két csoportban;
  - csütörtökön 17.ó. konfirmanduskok részére tartunk konfirmációi oktatást, melyre még lehet jelentkezni;
  - vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan két csoportban foglalkozunk az óvodás és az általános iskolás gyermekekkel;
  - keddenként 15.ó. Dankó utcai gyermekeknek tartunk játékos hittan foglalkozásokat.
 7. Istennel hála, hogy elindult az energetikai pályázat keretében a gyülekezeti házunk és a lelkészlakás épületének felújítása. Megköszönjük a testvérek eddig befizetett adományait és továbbra is kérjük a felújításhoz anyagi támogatásukat.
 8. Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap k offertóriuma10.150 Ft. volt.
Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen